Od 1989 roku Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe UTEX Sp. z o.o. zagospodarowuje uciążliwe odpady, powstające ze spalania węgla w śląskich elektrowniach, w pełnowartościowy produkt znajdujący  zastosowanie:

  • do produkcji kruszyw i spoiw drogowych
  • w technologiach górniczych do wypełniania pustek,
  • do produkcji spoiw górniczych i prowadzenia profilaktyki przeciwzapalnej i  przeciwwybuchowej,
  • jako dodatki do produkcji cementu i betonu
  • do rekultywacji terenów poprzemysłowych i zdegradowanych
  • w rolnictwie

Rocznie UTEX przetwarza około 2 mln ton UPS (Ubocznych Produktów Spalania).
Własne laboratorium oraz sztab specjalistów pozwala na bieżąco prowadzić badania produktów powstałych na bazie UPS, potwierdzając ich zgodność z obowiązującymi normami i pozytywny wpływ na środowisko naturalne.

Przedsiębiorstwo było wielokrotnie nagradzane za działalność na rzecz ochrony środowiska oraz nowatorską działalność produkcyjną m.in. Tytułem Lidera Polskiej Ekologii, Medalem Europejskim, Medalem Mądrości Ekologicznej oraz Feniksem.
Od roku 2003 firma realizuje politykę Zarządzania Środowiskowego ISO 14001, Zarządzania Jakością ISO 9001 oraz Zarządzania BHP PN-18001.

czytaj więcej >>

Kontakt

PPH Utex Sp. z o.o.
ul. Podmiejska 119A
44-207 Rybnik
tel. +48 32 4294 700
fax +48 32 4294 800
sekretariat@utex.com.pl

NIP 642-000-06-65
REGON: 001384480
KRS 0000075145
Wysokość kapitału zakładowego 600 tys. złotych.

Konto bankowe:
ING BANK ŚLĄSKI o. Rybnik
79 1050 1070 1000 0004 0043 6515